Leven in eenvoud: leef jij volgens wie je echt bent?

geschreven door Annemarie de Vrieze

 

Leef jij volgens wie je echt bent? Volg jij de oproep van binnenuit om je ware natuur tot uitdrukking te brengen? Dicht bij jezelf te blijven, te uiten wat je bezighoudt en wat je bezielt. Doen waar je blij van wordt en waar je hart naar uit gaat? In vrijheid jezelf zijn: het klinkt zo eenvoudig….

In het leven van alledag word je vaak weggehouden van de eenvoud, van het meest wenselijke voor jou en laat je je in beslag nemen door duizend en één belangrijke en onbelangrijke dingen. Gedraag je je volgens routine, conventies en wensen van de wereld om je heen. Daarachter ligt een dieper weten wat gezien en gehoord wil worden.

 

Hoe kom je bij dat dieper weten?

Keer terug naar de stilte. Daar spreekt het wijze woord, daar klinkt de bijna onhoorbare vibratie van de eenvoud. De ontmoeting met die eenvoud, laat alle ingewikkeldheden wegvallen. De eenvoud begint in je alledaagse belevingen zijn weg te vinden. Vertrouw en het leven wordt eenvoudig. Vraag je telkens af: welk antwoord zou mijn hart me geven? Je hart kijkt met een liefdevolle blik en is in staat het denken en de waan van alledag te overstijgen. Je hart vertelt je: Je bent goed zoals je bent. Voel wie je werkelijk bent en weet dat dat goed is.

 

De grootste onrust komt voort uit het idee en de beleving dat je niet goed genoeg bent

In de kern ben je al goed, maar veel is in de manifestatie naar buiten toe misvormd geraakt en bedekt onder een laag van aanpassing. Wat het leven ingewikkeld maakt is dat veel mensen vergeten zichzelf te zijn en doen wat verwacht wordt. Zo heb je het geleerd. Het vraagt echter om continue aanpassing en vergt veel energie om naar dat bepaalde ideaalbeeld of die verwachting te leven. Verwachtingen gecreëerd door bijvoorbeeld maatschappij of gezin van herkomst. Dat is de grootste struggle. Meestal heb je niet eens in de gaten hoe aangepast je eigenlijk bent en in hoeverre je je langs de meetlat van een ander legt.

 

Zet je masker af, stap voor stap en leg je ware zelf bloot

Ga de weg naar binnen en manifesteer je van binnen naar buiten toe. Wees authentiek. Dat maakt je echt, oprecht en trekt aan wat goed is voor jou. Het echte werk of je werkelijke levenstaak is uitdragen wie je bent met al je kwaliteiten en talenten. Dat is eenvoud. Het klinkt eenvoudig, maar het doen is dat allerminst.

 

Velen onder- of overschatten leven vanuit eenvoud

Mensen vertrouwen de eenvoud niet en geloven liever in ingewikkelde theorieën. Maar een conflict, een moeilijke kwestie of complex probleem wordt niet opgelost door overmatig denken. Het antwoord wordt eerder gevonden in een moment van eenvoud en rust.

 

Einstein: “Ontdekkingen hebben weinig met intellect te maken. Er is altijd een bewustzijnssprong, die je wat mij betreft intuïtie kunt noemen. De oplossing komt gewoon naar je toe en je weet niet hoe of waarom.” Albert Einstein

 

Intuïtie berust op eenvoud en is niet ingewikkeld. Het ontstaat door vrijheid in jezelf en niet door te focussen op bepaalde uitkomsten of verwachtingen. Maar door gericht open en ontvankelijk te zijn. Eenvoud gaat over je natuurlijke staat van zijn: over blijdschap, over doen waar je plezier in hebt, over levenslust en bezieling onder welke omstandigheden dan ook. Over jouw waarheid leven en je wijsheid en intuïtie serieus nemen. Over het ontstijgen van je emoties of tegenslag die je in de ban kunnen houden, maar deze tegelijkertijd op waarde schatten en aandacht geven. Omarmen en loslaten.

 

De kunst is om niet zo je best te doen…

Iedereen zoekt naar manieren om meer mens te zijn. Het is als groeien in de natuur. Zoals een bloem reikt naar water, zuurstof, voeding en zonlicht: zo zoekt de mens naar liefde, verbondenheid, zingeving. Het ligt als potentie in jezelf opgeslagen om daarin je eigen unieke weg te vinden. Een belangrijk hulpmiddel is het voelen: voelen van je emoties, voelen van je lijf, voelen van de impulsen die diep in jou ontstaan en zich een weg naar buiten banen. Die wisselwerking van ‘binnen’ en ‘buiten’ zorgt voor groei, bewustwording en zelfverwerkelijking.

 

Maak jezelf belangrijk en prijs jezelf de hemel in

De hemel, die staat voor de spotlight die jou en je verlangens onvervalst in het licht zet. Die het beste in jou naar boven haalt, je ware gedaante toont, die minder aangepast is dan je denkt. Het is juist dit deel wat vaak niet gezien en gehoord wordt wat jou origineel maakt. Waar creativiteit en levenskracht uit voortkomt. Het is wie je bent. Leg dát stuk bloot en hecht waarde aan dat deel wat te lang onderbelicht is gebleven. Oorspronkelijk en onaangepast. Niet in de pas lopend.

Schijn je eigenwijze licht op het alledaagse, geef je eigenwijsheid prijs, ontdek waar je hart van gaat zingen en zing je eigen lied. Dat maakt echt, dat maakt mooi en dat siert.

 

“Eenvoud is het kenmerk van het ware” Friedrich Nietzsche, Duitse filosoof en dichter (1844-1900)

 

Bron: https://www.inspirerendleven.nl/leven-in-eenvoud-leef-jij-volgens-wie-je-echt-bent-2/

 

 

Wilt u op de hoogte blijven van Tineke’s werk en exposities schrijf u dan in op haar nieuwsbrief op http://www.tinekekleij.nl/nieuwsbrief.html#.Vgje5svouM8.

Hebt u belangstelling voor (een van) Tineke’s creaties. Reacties worden zeer gewaardeerd. Dus vul je naam e.d. in op (http://www.tinekekleij.nl/reageer/site/0.html#.VgjdFsvouM8).

Bent u geïnteresseerd in het KOPEN of HUREN van (een van) Tineke’s creaties ga dan naar http://www.tinekekleij.nl/index/146297492_ONLINE+WINKEL.html#.VgjgzsvouM8 en bekijk op deze pagina wat uw mogelijkheden zijn.

Tineke ziet of hoort graag iets van u terug.

 

 

 ⇑terug naar boven⇑

Tineke Kleij-van den Boomen, h/o JustBooArt, Kalmoes 14, 5491 KJ Sint Oedenrode

T: +31 (0)413 – 474 317, voor contact ga naar http://www.tinekekleij.nl/reageer/site/0.html#.VgjdFsvouM8, website: www.tinekekleij.nl en www.tinekekleij.com / Ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17.24.67.99.